Om SSRA

I dennna del hittar du allmän information om SSRA.

  • Vår historia beskriver SSRA från starten 1975 och framåt.
  • Styrelsen innehåller information om srganisationen.
  • Kontaktpersoner hittar du vem du kan kontakta i olika frågor.
  • Stadgar är de stadgar som gäller för föreningen.