Styrelsen

Ordförande (president)

Stefan Svensson
070-301 04 92 / ordf@ssra.org

Kassör (treasurer)

Annika Henning Smith
070-493 40 07 / kassor@ssra.org

Sekreterare (secretary)

Anders Pålsson
070-524 01 34 / sekreterare@ssra.org

Ordinarie Ledamöter

Pelle Hammarberg
070-687 16 72 / ledamot@ssra.org

Reidar Danielsson
070-563 07 99 / ledamot@ssra.org

Lennart Ohlsson
070-319 95 58 / ledamot@ssra.org

Suppleanter (members without portfolio)

Josef Sommarkrans
suppleant@ssra.org

Niklas Pääjärvi
suppleant@ssra.org

Hela styrelsen (all above)

styrelsen@ssra.org