Villkor för Street Rod Nat’s 2022

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Swedish Street Rod Association, SSRA orgnr 06882000-8921 och dig, som själv eller genom annan, träffar avtal enligt vad som angivits i bekräftelsen. Avtalet kan gälla biljett, boende eller köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig

Ansvarig arrangör är Swedish Street Rod Association, SSRA orgnr 06882000-8921. SSRA är skyldigt att se till att du, omgående efter bokning, får bokningsbekräftelse och att du informeras om alla väsentliga eventuella förändringar som rör din bokning. 

Din bokning är bindande.

En bokning kan ångras fram till dess biljetterna är betalda.

Inställt eller avbrutet evenemang.

Evenemanget kan under extraordinära omständigheter avbrytas eller inställas pga sjukdom, större olycka eller extrema väderförhållanden. Träffavgiften återbetalas om träffen blir inställd eller avbruten fram till eller under första dagen, 30 juni 2022. Träffavgiften återbetalas ej om träffen pågår fram till 20.00 den 30 juni 2022.

Personligt bruk

Biljetter/produkter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetter ej får säljas vidare, erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande av arrangören.

Återförsäljning eller misstanke om återförsäljning till högre pris än vad som anges på bekräftelse eller biljett medger grund för att avvisa vederbörande från träffen utan någon rätt till återbetalning eller ersättning.

Avbokningsskydd

Fri avbokning tillåts i de fall gästen rimligen inte kan delta pga att denne eller nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig menas make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder.

Avbeställningen ska ha kommit SSRA tillhanda senast 48 timmar före träffens början.

Vid avbokning, vänligen kontakta SSRA:s ordförande, Stefan Svensson, på tel 070-301 04 92 eller via e-post ordf@ssra.org.

Personuppgifter

Genom detta avtal samtycker du till att personuppgifter får behandlas av SSRA. Vi följer personuppgiftslagen PUL och GDPR. Du godkänner även att du kan bli kontaktad av SSRA för enkäter om evenemanget, nyhetsbrev, utskick och andra erbjudanden relaterade till träffen. 

Villkor för bokningar av boende

Bokning av boende via SSRA/Strand Hotell kan endast göras via internet (www.ssra.org) och ej via telefon. Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart du erhållit en bekräftelse med bokningsvillkor. Dessa villkor gäller oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls. Du ansvarar för att omedelbart kontrollera att datum, antal personer och boendetyp är korrekt. Om något är fel skall detta omedelbart meddelas det hotell eller den camping du bokat. 

Avbokningsregler

  • Hotellets/campingens avbokningsregler gäller.

Fource Majeure

För de fall arrangemanget inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören ej skäligen kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om evenemanget ställs in beroende på någon som arrangören anlitat. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.