Träffar under året

På följande träffar kan ni under året träffa någon representant från styrelsen