Styrelsen i SSRA

Befattning Namn Epost Telefon
Ordförande (president)
Tomas Sundler
079-336 57 65
Kassör (treasurer)
Annika Henning Smith
070-493 40 07
Sekreterare (secretary)
Anders Pålsson
070-524 01 34
Ordinarie Ledamöter
Pelle Hammarberg
070-687 16 72
Reidar Danielsson
070-563 07 99
Lennart Ohlsson
070-319 95 58
Suppleanter
Niklas Pääjärvi
Kent Rickardsson
Hela styrelsen (all above)