If Skadeförsäkring (www.if.se)

Samlarfordonsförsäkring

Samlarfordonsförsäkring från IF Skadeförsäkringar
Klubben försäkrar ombyggda fordon pre -49. Fordonet skall inte vara ett bruksfordon, körsträcka/år är maximerat till 500 mil. Dessa mil skall vara till träffar och möten inom hobbyn, en viss privat nöjeskörning godtas. Man måste ha körkort samt bruksbil.

Nyförsäkringar

För att kunna teckna en försäkring genom SSRA krävs medlemskap. Ansökningsblankett KO2-E måste fyllas i för att försäkring ska kunna tecknas.Skicka mail till klubbombudet du har haft kontakt med som då skickar anmälningsblanketten till dig. Blanketten skickas till klubbombudet, tillsammans med foton via mail. Tänk på att ju fler bilder desto bättre hantering vid eventuell skada, men för att underlätta hantering och arkivering så räcker det med c:a 15 bilder. Efter att blankett och bilder mailats ska man ringa till klubbombudet så att besiktningsprotokoll kan upprättas. Alla foton och dokumentation arkiveras sen av klubben. Vi skriver ut en försäkring som skickas till vår handläggare på IF i Göteborg. Som ni förstår så tar detta förfarande ett par dagar.
Har ni planer på att göra ett nyförvärv av ett fordon? Nya medlemmar behöver inte ha varit medlemmar en viss tid innan vi kan teckna en försäkring. Skulle ni köpa ett fordon kan man teckna en vanlig försäkring ett par dagar, det är då viktigt att det blir IF som skriver ut denna försäkring. Man ringer då 031-3456403, fordonet kan där försäkras direkt och man får då ett tillfälligt veteranförsäkringsbevis och bilen och kan köras hem. Samlarfordonsförsäkring kan sedan ordnas i lugn och ro.

Kontakta något av våra klubbombud:

Curt Gustavsson, Ursviken,   070-3639777 forsakring.curt@ssra.org  vardagar 17:00 – 21:30

Andrew Nilsson Nyköping  070-1872861 forsakring.andrew@ssra.org vardagar efter 18:00

Anders ”Nisse” Nilsson, Bjärred, 070-7712024 andersgarage@telia.com vardagar 17:00 – 21:00