Street Rod Bladet (SRB)

SRB är en tidning för SSRAs medlemmar. Det är en högkvalitativ och uppskattad tidskrift som utges med 5 nr per år. I den skriver medlemmarna om olika träffar, byggen och upplevelser. Vi har även annonsörer och vill givetvis locka fler!

Annonsörer får dessutom möjlighet att (gratis) erhålla 5 nr av tidningen som en extra förmån. Dessa kan t.ex läggas ut i butiken eller skickas med rod-intresserade kunder. Vi erbjuder även digital annonsering som ett komplement. Då syns ni på vår hemsida och på SSRA Facebook med över 13 000 medlemmar.

Klicka på bilden för att bläddra och se hur vår tidning ser ut!

Annonsredaktionen SRB
E-post: annonser@ssra.org
Tel: 070-563 07 99

Swedish Street Rod Association (SSRA)

SSRA är en allmännyttig ideell förening som tillvaratar medlemmarnas intresse gentemot myndigheter i Sverige och EU. Vi bildades 1975 och är därmed den äldsta bilklubben i Sverige! Antalet medlemmar är för närvarande ca 1600 motorintresserade ägare och/eller byggare av street rods och hot rods.

Storlekar och priser

Annonspriser nedan är angivna för annonsering i ett nr respektive fem nr (1 nr/5 nr).

Helt uppslag
420×297 mm + 5 mm utfall
Pris
På förfrågan

Helsida
210×297 + 5 mm utfall
Pris (1 nr/5 nr)
Insida fram/bak:     2 500 / 5 000 kr
Övriga sidor:            2 000 / 4 000 kr

Halvsida
Liggande/stående:
190×135 / 90×277 mm
Pris (1 nr/5 nr)
Liggande/stående: 1 250 / 3 650 kr

Kvartssida (1/4-del)
Liggande/stående: 190×60 / 95×135 mm
Pris (1 nr/5 nr)
Liggande/stående:      750 / 2 150 kr

1/8- sida
Liggande/stående: 90×60 / 45×135 mm
Pris (1 nr/5 nr)
Liggande/stående:   500 / 1 500 kr

1/16- sida
Liggande/stående: 90×30 / 45×60 mm
Pris (1 nr/5 nr)
Liggande/stående:    300 / 1 200 kr

 

Digital annons

Banner: 200 kr
Alla annonsstorlekar, utom 1/16-dels sida, kan kombineras med digital annons som syns på vår hemsida och på Facebook (se www.ssra.org och Facebook för exempel). Den digitala annonseringen kostar endast 200 kr för ett helt år. Den kan inte tecknas separat utan är enbart ett komplement till årsannonsering (5 nr) i tidningen.

Ett exempel; en 1/4-dels annons i 5 nr och internetannons kostar 2 150 + 200 kr, totalt 2 350 kr.

Underlag och kontakt

Format

Vi tar emot bilder i formaten PDF, JPEG, TIFF, EPS och PSD.

Allt material skall vara högupplöst, 300 dpi.

Kontakta gärna oss om du är osäker på inställningarna. Döp gärna filen med företagsnamnet, SRB och år.

Annonsvillkor

SRB ansvarar inte för fel i annonser eller om materialet är bristfälligt eller inte har levererats i tid.

Layout/materialinlämning

Har du inga färdiga annonser eller vill ha förslag på annons? Vi hjälper Er gärna! Hör av Er till annonser@ssra.org med era önskemål så återkommer vi med prisförslag, det kan löna sig! Färdigt annonsunderlag ska skickas till oss på e-postadressen annonser@ssra.org.

Fakturafrågor

Alla fakturafrågor besvaras av vår kassör Annika Henning Smith på e-post kassor@ssra.org.

Utgivningsplan för SRB 2024

Nummer Hos medlem (utg. dag) Underlag senast den
1
15 februari
1 januari
2
15 april
1 mars
3
14 juni
1 maj
4
15 oktober
1 september
5
16 december
1 november