Swedish Street Rod Association SSRA bildades vid Tidö Slott sommaren 1975. Då fanns det ett växande antal av Street Rod & Hot Rod intresserade personer runt om i Sverige. När man möttes upptäckte man att det fanns ett gemensamt intresse för att kunna prata med myndigheter och allmänheten.

Man tyckte att man behövde någon form av gemensam nationell Street Rod Klubb i Sverige. Klubben skulle agera i deras ställe när man gemensamt behövde kontakta myndigheterna. Klubben startades som en liten klubb mellan vänner.

SSRA startade att arrangera sin egen lilla Street Rod träff vid Östa och SSRA deltog även vid andra träffar typ dragracingen på Mantorp Park. På Mantorp utförde SSRA sin egen årliga Street Rod parad. Under denna tid var det mycket svårt att få sin Street Rod laglig för att köra på vägarna i Sverige.

Folket inom SSRA började då att prata med myndigheterna på alla sätta man kunde. Man träffade de Svenska myndigheterna vid en mängd tillfällen. Sakta men säkert kunde folket inom SSRA övertyga myndigheterna att legalisera konsten att bygga Street Rod’s och att göra det lagligt att köra på vägarna.

Tillsammans med myndigheterna skapade man en lag som gjorde det möjligt att själv bygga och skapa sin egen personliga bil. Från och med att denna lag togs fram har Sverige haft ett ständigt ökande antal amatörbyggda fordon av typerna Street Rod’s och Kit Cars.

Under 1985 firade SSRA sitt 10-års jubileum då hade klubben cirka 300 medlemmar sprida över hela Sverige.

Idag har föreningen nästan 1 700 medlemmar och intresset för hobbyn och bilarna växer fortfarande.
En del av de medlemmar som var med från början är fortfarande med och arbetar aktivt inom föreningen. Är man en Street Rodder så är man i stort sett alltid en Street Rodder.

Klubben har numera kontaktpersoner i stort sett över hela Sverige och även i vissa delar av Europa. Kontaktpersonerna och lokal klubbarna hjälper bland annat till med att informera nya medlemmar på ett mycket bra och effektivt sätt.

Idag är kvaliteten på bilarna är mycket hög och det byggs fler och fler Street Rods i hela landet. Det finns en mängd prisvinnande Street Rods spridda över hela landet. Klubben tar dessutom en aktiv del i hanteringen av det ökade intresset för Street Rod’s i hela Europa.

SSRA är som klubb även medlem i European Street Rod Association, ESRA.