MEDLEMSVILLKOR

SSRA är en förening för enskilda individer som äger, bygger/konstruerar eller är intresserade av att bygga/skaffa en Street Rod eller Hot Rod.

För att bli medlem i SSRA bör du uppfylla något av följande kriterier:

  • Vara ägare av en Street Rod eller Hot Rod.
  • Håller på och bygga en Street Rod eller Hot Rod
  • Vara intresserad av att skaffa en Street Rod eller Hot Rod.
  • Det räcker också att bara vara intresserad av Street Rods eller Hot Rods.
Street Rod eller Hot Rod är en bil med ursprung före 1949.
 
Street Rod eller Hot Rod kan vara en replica av eller en ombyggd bil med ursprung före 1949.

Vid användandet av nytillverkade karosser skall dessa utseendemässigt vara möjliga att hänföra till karosser tillverkade före 1949. Modifieringar av dess grundkonstruktion är tillåten. Medlemmar av SSRA’s styrelse (om det förekommer särskilda omständigheter) har vid en medlemsansökan rätt att ge en person rätt till undantag från ovanstående krav.

Medlemmar i SSRA måste agera på ett sådant sätt att SSRA erhåller ett gott rykte.
Om du vill bli medlem i SSRA, använd då vårt SSRA ansökningsformulär.
Vid bygge av en Street Rod eller Hot Rod kan det vara bra att använda sig av SFRO’s bygghandbok som kan beställas av SFRO.

För att bli medlem i SSRA gör du enklast så här:

  1. Använd ansökningsformuläret för att registrera dina personuppgifter samt innehav.
  2. Betala sedan medlemsavgiften till plusgirot. Glöm ej namn och adress på inbetalningen. Se info nedan!

Medlemskapet i SSRA kostar  endast 450 kr per kalenderår.
Det går också att registrera familjemedlemskap  kostar endast 600 kr /familj
Detta är bra om man har en rod registrerad på t.ex sin fru så försäkringen gäller på båda bilarna
(då blir det inga problem om det händer något)

Ditt medlemskap i SSRA startar först när SSRA har erhållit din inbetalning av årsavgiften till nedanstående Bankgiro:

Swedish Street Rod Association, SSRA
Bankgiro: 258-6899 (Swedbank)