Årsmötet 2024

SSRAs årsmöte hölls lördagen den 9:e mars 2024

Årsmötet hölls hos Chrysler 57 Heaven i Örebro.

Det var mycket välbesökt och uppskattat med över 100 deltagare. På mötet utnämndes Dan Nilsson till Årets Rodder för sina insatser för att främja hobbyn.