Swedish Street Rod Association´s remissvar gällande ”Remiss av EU-kommissionens förslag på förordning om cirkularitetskrav för fordondesign och om hantering av uttjänta fordon”
Referens diarienummer KN2023/03704

Här kan du läsa hela SSRAs remissvar.