På samma sätt som för PIONJÄRERNA kommer ni att kunna påverka var filmen kommer att visas. PIONJÄRERNA visades tack vare er över hela Sverige och i Norge och blev mycket uppskattad.
Prata med den lokala bion eller någon annan passande lokal om att visa den. För att göra det hela ännu roligare går det också att arrangera en mini-träff i anslutning till filmvisningen (som man t.ex. gjorde i Norge).

Visningarna kan börja efter preimiären i Karlstad den 6:e maj.

Kontakta gärna Dan Nilsson om ni har några frågor eller efter att ni pratat med någon bio eller annan lokal där ni vill den ska visas.

Dans kontaktuppgifter:
Mobil: 0703296908
Mail: deon@telia.com