Det har från en EU-kommision kommit ett förslag till ELV-förordning som till stora delar hotar vår fordonshobby. Den innebär bl a att det inte längre blir möjligt att bygga och framföra ombyggda eller amatörbyggda fordon som idag. Mot denna bakgrund har SSRA och flera andra organisationer yrkat på sin medverkan i behandlingen av förslaget. SSRA har fört diskussioner med bl a MHRF, Testa och SFRO. SSRA har tagit fram ett remissvar som skickats in till klimat- och näringslivsdepartementet.