SKÄRMLÖST FÖR AMATÖRBYGGDA OCH OMBYGGDA RODDAR FRÅN 2019-08-01

Skrivet av Anders Pålsson Postad i Uncategorized

Som Tommy Schutz tidigare meddelat är det nu klart att det blir tillåtet att köra skärmlöst med ombyggda och amatörbyggda Roddar från 2019-08-01. I och med detta passar vi nu också på att publicera den rapport vi skrev till Transportstyrelsen i december 2017. Bättre att den finns på forumet än på min hårddisk. 
Ni som vill läsa hittar den via ssra.org / forum / rodding övrigt (i tråden om skärmlöst)

Dock ska det betonas att denna rapport bara är en del av orsaken till att det blir tillåtet att åka skärmlöst. Allt jobb som Tommy Schutz lagt ner genom åren har varit en mycket starkt bidragande orsak till att reglerna nu ändrats. Det finns också andra som stöttat beslutet (t.ex. SFRO) vilket är mycket uppskattat.

För att ytterligare visa vår uppskattning för allt jobb Tommy lagt ner har SSRAs styrelse beslutat att utse Tommy till hedersmedlem i SSRA. Tack, Tommy!!